Робототехніка

Курс розроблений учбовим центром “Boteon Education” для дітей віком від 7-ти років. Містить в собі базові поняття з основних розділів фізики і електроніки. Структура уроку включає теорію і практику із створення фізичної системи і візуалізацію-експеримент. Набір-конструктор дозволяє реалізовувати найпростіші, але наочні фізичні експерименти. Даний курс дозволяє дітям молодшого віку вивчити, зрозуміти природу і побачити основні фізичні процеси і явища, з якими вони щодня зустрічаються в житті. Діти познайомляться з платформою Arduino, дізнаються на яких фізичних принципах побудовано більшість електронних датчиків, познайомляться із середовищем візуального програмування Scratch for Arduino, що дозволить їм перейти до більш глибокого вивчення курсу робототехніки на наступному рівні.
Заняття з робототехніки — це не лише IT-освіта, а і формування інженерного способу мислення з глибоким розумінням фізичних і логічних процесів сучасної електронної і комп’ютерної техніки, це розвиток підприємницького духу, розвиток навичок перспективних і добре оплачуваних професій, а також створення власного ІТ-бізнесу в майбутньому.