Фiлософiя

«Припустимо, я сказала б, що існує планета без шкіл та вчителів, де невідомо, що таке освіта, і мешканці якої нічого не роблячи, просто живучи, гуляючи, – все пізнають, і в розумі їх вміщується вся наука. Ви вважали б це за вигадку? Але те, що здається фантастикою і не більше, ніж витвором уяви, є реальністю. Так вчиться дитина.»
М. Монтессорi

У першій половині XX століття італійський лікар, педагог, психолог і філософ Марія Монтессорі запропонувала унікальну педагогічну систему, основою якої є вільна робота дитини в підготовленному середовищі. Основною складовою такого середовища є сенсомоторний матеріал, працюючи з яким дитина вчиться координувати рухи, концентрувати увагу і просто краще розуміти навколишній світ, тому що підготовлене середовище Монтессорі – це не що інше, як упорядкована модель світу. За допомогою Монтессорі-матеріалів малюку легко освоїти і розвинути здібності до письма, читання, рахунку. Він отримує навички повсякденного життя, відбувається становлення дитини як особистості.

«У підготовленому середовищі дитина знайде те, що організує її внутрішній світ, що відповідає її внутрішнiм проявам – творити свою людську особистість.»
М. Монтессорi

Матеріали, що наповнюють підготовлене середовище, були створені на основі спостережень Марії Монтессорі за роботою дітей, і відповідають періодам індивідуального розвитку дитини, які в науковому світі називають „сензитивними періодами”.
Сензитивний період – це як раз той час, коли кожен малюк стає особливо чутливим і сприйнятливим до оволодіння різними видами діяльності. На ці основні стадії розвитку дорослий не може ніяк вплинути ззовні. Але якщо в дитини не було змоги розвиватися відповідно до директив своїх періодів, то вона втрачає єдину можливiсть природним чином набути певнi умiння.

Ось як Монтессорі говорить про цей період: «Найважливіший період в житті—не час навчання в університеті, а найбільш ранній період від народження до 6 років, так як це вік, в якому формується інтелект людини, її найважливіше знаряддя. І не тільки інтелект, але й всі можливості психіки. Ні в якому іншому віці дитина не має такої потреби в інтелігентній, кваліфікованiй допомозi. І будь-яка перешкода, яка заважає її творчiй продуктивнiй роботi, знижує її шанси на досягнення досконалості.»
Так, дійсно, М. Монтессорі звернула увагу, а сучасна психологія ще раз підтвердила, що малюки найбільш сприйнятливі до навчання у віці від народження і до 6 років.
Наприклад, від народження до 3 років у малюка протікає сензитивний період порядку. У цей період дуже важливим стає підтримка порядку в навколишньому середовищі дитини, бо за словами Монтессорі: «Справжня сутність розуму полягає в наданні порядку враженням, які надходять з навколишнього світу».Для дорослого порядок – всього лише зручність, у той час як для дитини – задоволення і почуття захищеності.
Також, Марія Монтессорі виділяє сензитивні періоди розвитку рухів і дій, придбання сенсорного досвіду, розвитку мовлення, сприйняття маленьких предметів, розвитку соціальних навичок.
Підготовлене середовище та дидактичний матеріал Монтессорі, таким чином, не є чимось штучним, а створюють оптимальні умови для природного розвитку кожної дитини.
Яка ж роль педагога у вихованні малюків?
Девіз Монтессорі-дитини: «Допоможи мені зробити це самому». Девіз Монтессорі-вчителя: «Дитині підійматися, менi маліти.»
Педагог, в першу чергу, є зацікавленим спостерігачем індивідуальних інтересів і потреб кожної дитини. Він готує середовище з дидактичними матеріалами, показує правильний спосіб роботи з тими матеріалами, які вибирає сам малюк, відстежує просування кожної дитини і фіксує її роботу з матеріалом.
Метою Монтессорі-освіти є природне, радісне навчання і розвиток в потрібний для кожної дитини період, відповідно до її індивідуальних особливостей.
“Ми не здатні створювати геніїв, – писала Монтессорі. – Ми можемо тільки дати кожній дитині шанс реалізувати свої потенційні здібності стати незалежною, впевненою, врівноваженою особистiстю”.